За нас

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРАМ-ПАМЕТНИК

 “ ХРИСТО БОТЕВ-1879″ – ГРАД КОЗЛОДУЙ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

 

 

Изисквания за изпълнение на длъжността:

  1. Образование – висше

– за предимство се счита:

  • висше образование в областта на културата и изкуството;
  • мениджмънт в областта на културата;
  • трудов стаж в областта на културата.
  1.  Допълнителна квалификация – компютърна грамотност /основните текстообработващи и таблични програмни системи и продукти/ .
  2. Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране.
  3. Да познава и прилага законите и изискванията относно трудовия процес, устава и вътрешните нормативни документи на читалището.
  4. Владеене на чужд език – се счита за предимство.
  5. Комуникативност, умение за работа в екип, професионална ангажираност  и отговорност.

 

Място на работа:  НЧХП “ Христо Ботев-1879″  , град Козлодуй, площад „Христо Ботев”.

 Необходими документи за кандидатстване: Мотивационно писмо, попълнено CV   ,концепция за развитие на читалищната дейност в Козлодуй,  копие на диплома за завършено образование ,копия от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността, копие на лична карта.

          Срок за подаване на документите – от  01.03.2018г. до 30.03.2018г.

Конкурсът ще протече в два етапа.

Първи етап- подбор по документи.

Втори етап – събеседване с преминали Първи етап кандидати с комисия излъчена от читалищното настоятелство.

 

ВАЖНО: Документите ще се приемат  всеки работен ден от 08:00-12:00 часа  и 13:00 -17:00часа.

Резултатите от Първи и Втори етап ще бъдат оповестени на сайта на читалището /chitalishte-kozlodui.com/  и на входа на читалището.

 

… „ Стари читалищни дейци и Врачанския архив твърдят, че сегашното читалище е основано през 1879 год. с указ на княз Батемберг. Указ пазен като реликва от читалищните дейци след 1944г. е бил изгорен

Отчет на Врачанският укръжен управител от 1889 год. сочи съществуващото читалище в Козлодуй, като нуждаещо се от финансови средства…”

През 1911год. козлодуйчани изградили инициативен комитет за постройка на читалището и театрален салон. Чрез дарения и вечеринки за четири години били събрани 55 хиляди лева.

Дарители с по 1000 лева в тогавашният курс били Стан Ангелов, Брато Чорбаджиев.

Първи представител на инициативния комитет бил учителят Илия Казаков, секретар Христо Минков и членове Иван Сабадош – мелничар, Игнат Николов.

На заседание на общинската тричленка на 23.12.1923 год., съвместно с Комитета за постройка на читалището и театрален салон и Училищното настоятелство изнасят следните основания за изграждане на културно – просветен дом: – селот е второто по големина в България с първостепенна историческа важност произтичащо от десанта на Ботевата чета.

…” за създаване на „ по – голяма интелигентност” и се виждала реализирана чрез изучаване на език, вяра и нрави.”

С общо решение на заседанието от 23.12.1923 год. Ореховсия народен представител Стан Ангелов бил упълномощен „ да се яви пред министъра на финансите и помоли да отпусне на общината сума от 200 000 лв. за изграждане на читалищния дом..

Сградата въобще не била започвана, но ентусиазираните козлодуйчани искали час по – скоро да наберат необходимите средства и да се отпочне строежа на читалището.”

Отпуснати били 30 000 лв. от министерство на финансите.

… „ на 28 ноември 1928 год при стечение на всички жители от селото и много гости се извършило най – тържествено полагане на основния камък на читалищния дом – читалище – паметник „ Христо Ботев”. В деня на тържествения акт били направени нови дарения. По 5 000 лв. дарили Стан Ангелов и житарсто дружество „ Козлодуйски бряг”. По 2 000 лв. Димитър Георгиев и Стефан Балиев. По 1 000 лв. – Илия Казаков и генерал Никола Жеков. Комитетът за построяване на паметника  на Христо Ботев в Козлодуй предоставил като дарение 22 000  лв.

Началния капитал на читалището от дарения и помощи през 1931 год. бил 687 760 лв.: от Министерството благоострояването – 70 000 лв, Министерството на просвещението – 50 000 лв., Врачанската окръжна постоянна комисия – 30 000 лв., а от козлодуйските селяни 284 500 лв., много строителни материали.

С решителната материална помощ на населението през 1935 год. сградата била завършена.

…” Било наистина едно вдъхновено широко и масова местно движение, една истинска народна  надпревара изпълнена от начало и до край с най – искрено, с най – неподправено благородство в полза на святото родно читалище, обвързано и с паметта на великия Ботев…”

При такива трудности и при такъв подем на 29.12.1935 год. в КОЗЛОДУЙ СЕ ИЗВЪРШВА ОСВЕЩАВАНЕТО НА ТЕАТРАЛНИЯ САЛОН ПРИ ЧИТАЛИЩЕ – ПАМЕТНИК „ ХРИСТО БОТЕВ”. УЧАСТВАЛО Е ЦЯЛОТО СЕЛО И ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ ОТ ОРЯХОВО И ВРАЦА.

 

В ЦДИА фонд 284 арх. Единица 5180, лист 6 се намира първият запазен документ, в който читалището се споменава с името „ Христо Ботьов”/19 юли 1926/.