Детска вокална група „ Патиланци”

През 2009 година към читалище „Христо Ботев „ бе създадена детска вокална група „ Патиланци” от ученици от училище „ Христо Ботев”. Нейни ръководители са Павлина Божидарова и Цветелина Павлова.