Танцов състав „ Златия”

Повече от 60 години в нашето читалище се развива танцовото изкуство. Първата изкрица е запалена през месец ноември 1948 год., а по – късно продължена от ръководителите на танцовият състав Богдан Виденлиев, Никола Станчев, Стоян Зафиров, хореографите Румяна Цонкова и Георги Евденов.

Няма празник в общината на който танцовият състав да не е взел участие. Със своите талантливи самодейци, с буйните ритми, красиви танци и темпераметни изпълнения, той винаги е предизвиквал аплодисменти,  уважение, възхищение у публиката.  Гостувал е в Приднестровската Република, Македония,  Румъния, Сърбия и Турци и навсякъде е приеман радушно възторжено.