Начало » Любителско творчество » Любителско творчество

Любителско творчество

18 май 2010

Всички читалищни формации работят по утвърден от Настоятелството календарен план с обновен репертоарен план. Всички състави вземаха участие в концертни изяви на читалището, в Общината, в региона, на национално и международно ниво.

В читалището съществуват следните любителски формации:

Женска вокална формация „VIVA” с ръководител  Боянка Анчова и корепетитор Цветелина Павлова. В групата се състои от 16     участника.

Мъжка вокална група „Радецки” с ръководител Здравка Николаева. В групата участват 6 мъже.

Група за стари и нови градски песни „Романтика” с ръководител Людмила Алексиева и корепетитор Йордан Борисов. Групата се състои от 10 човека.

Група за народно пеене „Китка здравец” с ръководител Стойчо Предов. Тя се състои от 12 човека.

Танцов състав „Златия”. В състава участват 22 танцьора.

Студио за модерен балет „Хаос” с ръководител Милослава Ценкова.Първа група деца от 8 години до 10 години – 21 деца.Втора група от 11 години до 16 години-10 деца.

Група „Етноденс” с ръководител Таня Младенова 12 участника.

Театрален състав с режисьор Величка Нейчева.

От сезон 2009-2010 година функционират още: Мажоретен състав с ръководител Таня Младенова с 19 участника.

Детска вокална група „Патиланци”  с ръководител Цветелина Павлова с 12 деца и Театрално студио „Златоперко” с режисьор  Величка Нейчева.

Любителско творчество